Dzielnice Gdyni

Gdynia – aura, klimat oraz atrakcje
Strefa klimatyczna, w której leży Gdynia, nazywana jest ostrożną, przejściową. Ta przejściowość połączona jest z faktem, iż klimat ma zarówno przymiotniki morskie, jak oraz kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, że podwyższają, a także obniżają temperaturę atmosfery w tej miejscowości, co jest niepobocznie rozmaite od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, lub obniżenie temperatury ma ścisły związek z dominującą porą roku oraz poprawnie od niej zależy. Gdynia kategoryzowana jest do miast Polski, które cechują się ogromnym nasłonecznieniem – więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z największych w naszym kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja i czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, należałoby także nadmienić o wilgotności. Bo oraz te wartości znamionują się tym, że są nieco wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najmniejszą wilgocią znamionuje się miesiąc czerwiec. W tym przypadku omawiana wartość sięga 74%.